Adresaci szkoleń: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego, nauczyciele stażyści kończący staż nauczyciele stażyści przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego, 

-Nauczyciel stażysta
-Nauczyciel kontraktowy
-Nauczyciel mianowany


Tytuł:

Opiekun stażu – jak dobrze spełnić swoją rolę i realizować zadania

Cele:

rozwijanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna stażu

Tytuł:

Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza

Cele:

planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Tytuł:

Przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły i ich zastosowanie

Cele:

poszerzenie wiedzy na temat posługiwania się prawem oświatowym w zakresie: kwalifikacji, procedur realizacji awansu zawodowego nauczycieli, uprawnień i obowiązków nauczycieli, zasad funkcjonowania szkoły i rozwijanie umiejętności stosowania prawa w praktyce szkolnej

Tytuł:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Cele:

–zasady podejmowania i planowania stażu

–wdrażanie do planowania rozwoju zawodowego

–doskonalenie umiejętności analizowania własnej pracy i diagnozowania potrzeb kompetencyjnych